top of page

         Foredrag   

 Simen skreddersyr foredraget rundt målene dine for arrangementet, og resultatet er et foredrag i toppklasse som er både underholdende, engasjerende og gripende. 

Hvis du er ute etter en dyktig og inspirerende foredragsholder som setter livet i perspektiv, så ring gjerne på 48 19 02 62 eller send en e-post til simen.almas@gmail.com

Positiv endring

 

Alt handler om hvordan vi ser på utfordringene samt mulighetene vi står overfor. Med Simens livshistorie som grunnlag, vil du igjennom dette foredraget kunne sette livet ditt i perspektiv. Alt fra hvordan du tenker, hvordan du takler ulike utfordringer – til det å ta vare på de gode stundene – og LEVE. Dette har så langt vært det mest etterspurte og populære foredraget fra Simen.

Målsetting

 

Det kan være en kunst å sette seg gode og motiverende mål som du kjenner at du har lyst til å oppnå. Det er viktig at de målene du er godt forankret og gjennomtenkt. Uklare, eller helt urealistiske mål, bør ingen sette seg.
For at et mål skal bli en realitet, må målet være realistisk å oppnå. Det handler om å finne evnene, mulighetene og ressursene. 

Styrke livskvaliteten
 

Hva kjennetegner god livskvalitet? Vel, ingrediensene i det som oppfattes som livskvalitet for den enkelte person vil alltid være forskjellig. Vi opplever alle at det som gleder ett menneske, slett ikke trenger å glede en annen. Noe av årsaken er at vi som mennesker har ulike behov. Livskvalitet handler, enkelt sagt, om det gode liv i ulike faser av livet. I begrepet livskvalitet legges vanligvis forhold som tilfredshet med tilværelsen, godt forhold til sine nærmeste, trivsel og god funksjon i arbeid, glede ved fritid og evne til fysisk og psykisk utfoldelse.

Gjennom dette foredraget vil du gjøre deg noen tanker om glede og mening, vitalitet og tilfredshet, om å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement. Disse faktorene utgjør en viktig verdi som du kan ta i bruk i hverdagen.

Kommunikasjon og indre dialog

 

Kommunikasjon bør være preget av gjensidig respekt, toleranse og anerkjennelse. Holdningene og menneskesynet ditt påvirker måten du kommuniserer på. Respekt handler om å gi den andre mulighet til å være seg selv – med sine styrker og svakheter.   Toleranse handler eksempelvis om å respektere ulikhetene i livsstil, meninger og religion.

Gjennom dette foredraget vil du kunne lære mer om nettopp dette. Hvordan kommunisere bedre med mennesker i ulike situasjoner, men ikke minst lære å kommunisere med deg selv.

Mobbing

 

Forebygging av mobbing er i stor grad et holdningsskapende arbeid der voksne, barn og unge må samarbeide. Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier. Å sette mobbing på dagsorden, har ført til økt trivsel og et bedre sosialt klima. Dette forteller oss at det er viktig å jobbe med å forebygge mobbing, og at det gir gode resultater med hensyn til både mobbingen og annen antisosial atferd.

 

Dette foredraget er preget av sterke historier som gir en klump i magen – som får deg til å tenke. Foredraget setter handlinger og ord i et perspektiv. De største bidragsyterne til mobbing er ikke de/den som utøver selve mobbingen, men de som står på ”sidelinjen” og ser at det skjer.

      Bestilling  

For mer informasjon om mine tjenester, produkter eller annet, ta gjerne kontakt for en uformell prat.

Adresse: Hans Mustads gt. 29, 2821 Gjøvik
Kontaktperson: Simen Almås
Telefon: +47 48 19 02 62
E-post: simen.almas@gmail.com

Din melding er nå sendt!

bottom of page