top of page

       Tilbakemeldinger 

Nes Bibliotek - 2018

Simen holdt et veldig godt og sterkt foredrag for 1. og 2. trinn på helse og omsorg ved Nes videregående skole. Det var et alvorstynget publikum som satt helt stille og lyttet under hele foredraget. Simens historie og livserfaring setter livet i et annet perspektiv, noe som er svært viktig for unge i dag. Simen er en stor formidler, og snakker til ungdommen på en måte som treffer dem midt i hjertet. Flere av elevene gikk bort til Simen for å prate litt og si takk etterpå. Foredraget var litt av en tankevekker for oss alle, og vi ønsker å få ham tilbake til Nes kommune slik at flere kan høre hans historie.
- Christine Riiser Wist, biblioteksjef.

Fagforbundet Nittedal - 2018

Vi i fagforbundet Nittedal og Fagforbundet A-hus hadde ett engasjerende å sterkt foredrag med Simen Almås. Det var tårer i øynene, å mange hold pusten under skildringen av opplevelsene. Setter ting i perspektiv. Psykisk helse er ett aktuelt å viktig tema, så oppfordrer flere til å bruke Simen som foredragsholder.
- Lisbeth Bye Karlsen - Yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppveks.

Utdanningsforbundet Birkenes - 2018


Simens historie gjør sterkt inntrykk, og inspirerer til refleksjon over eget liv, og også hvordan møte barn og ungdom i utdanningsyrket. Minner oss på at vi må tørre å ta den vanskelige samtalen, at vi må tørre å være åpne. Simen er en åpen ung mann, med fantastisk formidlingsevne og et nydelig vesen. Han tar oss med på en reise inn i en ung gutts liv og opplevelsene han fikk på veien, etter ulykken som førte til de alvorlige brannskadene, og terroren på Utøya. Simen tar oss så med ut av fortvilelsen, negative tanker og destruktivt tankesett da han forteller oss om at han tar et aktiv valg om å snu tankene sine og finner mening og livsglede. Simen bidrar til å sette livet i perspektiv, minner oss på hvor vi kan finne glede igjen etter tap, sorg og vonde opplevelser. Et imponerende og inspirerende foredrag som anbefales!
- Elisabeth Sandø, lokallagsleder.

Fagforbundet Sauda - 2018

Vi i fagforbundet Sauda takker for et kjempeflott foredrag av Simen Almås. Det var en sterk historie å høre han hadde fortelle. Han trollbandt alle i salen. Likte at han formulerte historien sin med humor innimellom: det viste at selv det fæle han hadde opplevd kan gjøres noe med. han viste godt alle i salen hva som var viktig i hverdagen , hva som er viktig å ta tak i.Simen er en veldig god inspirator for andre. ga oss masse livsglede tross det han hadde opplevd.
- Lars Tveitane, leder.

Fagforbundet Lillehammer - 2018

Fagforbundet Lillehammer , Øyer , Gausdal og Sykehuset innlandet hadde foredrag fra Simen Almås 7/11-18. Vi har medlemmer i alle aldre og yrkesgrupper. Medlemmene ble berørt av historien han fortalte fra sitt liv og syntes det var flott at et ungt menneske kunne formidle så gode tanker om livet. For mange var det en tankevekker at vi ikke skal sky det som er vanskelig men snakke om det. Og ikke minst at vi verdsetter det vi har.
- Anne Berit Vollan, leder, fagforbundet lillehammer.

Nordreisa Brannvesen - 2018

Foredraget som Simen holdt for Nordreisa kommune gjorde et sterkt inntrykk på en blandet gruppe av skoleelever, lærere, helsepersonell, brannpersonell og andre kommunalt ansatt. Foredraget ga oss grunn for ettertanke og refleksjon på mange plan. Simen oppnådde kontakt med alle tilhørere uansett alder. Anbefales for alle, og spesielt de som opplever lavt selvbilde eller lav selvtillit i hverdagen. Takk for at du delte din historie og dine verktøy for et bedre liv med oss.
- Hilde Henriksen, Virksomhetsleder

Iveland skole / bibliotek - 2018

Simen besøkte 8-10 trinn ved Iveland skole og gjorde et solid inntrykk på elevene da han fortalte sin sterke historie. Det var helt stille den timen han holdt på. Spørsmålene fra elevene gikk likevel mest på 22. juli, et tema han valgte å bruke lite tid på. På kvelden holdt han samme foredrag under et åpent arrangement på biblioteket. En mann og mange kvinner var tilstede denne kvelden. Takk for to sterke og viktige foredrag!
- Finn Terje Uberg, bibliotekssjef

Nordre Vestfold fengsel- 2018

Tusen takk til Simen som gjennomførte foredraget «Tilbake til livet» i Hof fengsel. 100 innsatte og 20 ansatte satt trollbundet og hørte hans sterke historie. Budskapet i foredraget kunne ikke misforstås: Du har kun ett liv – gjør det beste ut av det. Til tross for motgang og uoverskuelige utfordringer så finnes det en mulighet. I et fengsel er dette et tema som er godt å reflektere over. Innsatte har en del tankekjør og blir lett opptatt av sine egne vansker. Å høre hva Simen har opplevd kan bidra til en følelse av at vi er heldige, likevel.

Selve opplegget rundt arrangementet gikk knirkefritt. Simen kom som avtalt og alle avtaler mellom fengsel og Simen ble overholdt. Vi kan absolutt anbefale andre fengsel å benytte dette foredraget og denne foreleseren.
- Leder

Psykisk Helse Gulen - 2018


Simen treff ungdommen. Simen treff dei vaksne. Simen fekk ein sal med hundre 14-16 åringar til å sitte fasinert, lyttande, undrande og tenkjande i ein time. Måten han formidla historia og bodskapet på er imponerande bra. Balansen mellom det skremmande og det gode er god. Alle finn noko ein kjenner seg att i, og alle kan trekkje ein parallell til seg sjølv eller andre og forstå. Vi sitt at med ei forståing av at alle har det vanskeleg innimellom, og at det er greitt. I ulik grad. Vi sit att med at det går an å ta tak i problem, få hjelp, og få det betre. Og vi sitt att med mindre frykt for å hjelpe. Simen formidla ei strek historie, og som vi takka han med: Det er flott å sjå han i dag, og flott å sjå jobben han gjer.
- Anne Karin Haveland, fagleder, Psykisk helse og rus

Kvinnheard Bibliotek - 2018

Simen Almås holdt foredrag på kvinnherad bibliotek den 16. oktober. Han hadde ein god tilnærming til mestrings-strategier, som er gode for alle å ta med seg. Det var relevant for mange. Han svarte på spørsmål på strak arm. Veldig proff. Godt at fokuset ikkje var grusomhetene, men meir korleis gå vidare med livet sitt.

Stord og Fitjar Bibliotek - 2018

Simen Almås hadde eit godt og sterkt opplegg for elevane ved Stord vidaregåande skule og
Fitjar vidaregåande skule 16.10.18, og han hadde god kontakt med elevane.

Austevoll Kommune avd. Psykisk Helse -2018

Tusen takk til Simen som kom til Austevoll ifm Verdensdagen for psykisk helse. Tilbakemeldingene er gode, som bl.a rørende, tankevekkende og at han la vekt på spørsmålet «Hvordan har du det, egentlig…..?» Simen traff spesielt ungdommen, og det var heilt stillt i salen. Så tusen takk!
- Kari Tveit Haugland

Ås Frivilligsentral / Midtgard Ungdomshus - 2018

Takk for et fantastisk flott foredrag som Simen leverte på ungdomsklubben i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger fra både ungdom og voksne som fikk gleden av å høre han.Simen oppleves tydelig og trygg i sin formidlingsevne, og fengsler tilhørerne sine med et sterkt og godt foredrag der han setter livet i perspektiv. Dette gjorde inntrykk!
Simen kan varmt anbefales fra Midtgard Ungdomshus.
- Marianne Bekkeli

Åmli Helsestasjon - 2018

Tusen takk for 2 flotte foredrag i Åmli. På dagtid samlet vi 130 elever og på kveldstid var det 90 besøkende på foredraget til Simen.Vi har storfornøyde. Simen traff målgruppa både på dagtid(ungdom fra 13-19 år) og på kveldstid kom voksen fra hele bygda. Simen fikk forsiden av vår lokalavis Åmli Avisa. Til og med bygdas ordfører kom for å høre på Simen denne kvelden. Tusen hjertelig takk for to flotte foredrag og tusen takk for samarbeidet.
- Marion Byggstøyl, inspektør, Åmli skole

Mental Helse Sørfold - 2018

Vi leide Simen Almås til Straumen Skole klasse 8-10 med fordraget «Tilbake til livet». Det var helt fantastisk, elevene var helt med og kommentarene i etterkant var bare positive. Han gjorde veldig inntrykk på alle oss og vi gleder oss bare til han kommer igjen til våren.
- Zoy Lillegård

Dønna Bibliotek - 2018

På Dønna hadde Simen Almås foredrag for ungdomskolen med elever og lærere. Foredraget var også åpent for andre som hadde mulighet for å komme på foredrag på en formiddag. Elevene var svært lydhøre og lyttende. Biblioteket har som arrangør fått mange positive tilbakemeldinger i etterkant, særlig fra lærere i ungdomsskolen og en del foreldre som var til stede.
- Marit O. Savic, biblioteksjef

Rana Bibliotek - 2018

Simen Almås var på Rana bibliotek 2. oktober med foredraget «Tilbake til livet». Han holdt to foredrag for alle 8. klassene i Rana kommune. Biblioteket og Den kulturelle skolesekken samarbeidet om opplegget, og ca. 300 elever fikk med seg foredragene. Simen snakket til elevene på et språk som traff ungdommen. Både elever og lærere syntes foredragene var veldig bra, og det gjorde tydelig inntrykk på mange. Flere elever takket Simen personlig etterpå. Dette foredraget anbefaler vi for andre.
- Ine kristensen

Beiern Frivilligsentral - 2018

Beiarn Frivilligsentral, Beiarn Folkeakademi, Larsos Sanitetsforening og Tollå Sanitetsforening er veldig fornøyd med foredraget til Simen som han først og fremst holdt for ungdomsskoleelevene på Trones skole, men som også var åpent for alle andre. Flott å høre at det går an å reise seg, få trua på seg selv og godta seg selv etter mye motgang. Takk for mange gode refleksjoner og tips til gode verktøy.
- Gdubjørg Navjord

Psykisk helse Balsfjord - 2018

Balsfjord kommune har fokus på den psykiske helse til barn/ungdom, skolene her har hvert år fokus på den psykiske helsen. Det legges fram forskjellige temaer som ungdommen framfører i plenum. I år valgte vi å starte markeringen av verdensdagen for psykisk helse i alle ungdomstrinnene ved Balsfjordskolen. Det har kommet masse tilbakemeldinger fra ungdommen, spesielt og uvanlig mange fra guttene. Det er helt tydelig med Simen Almås tydelige framtoning, og et språk som vekker nysgjerrigheten hos de unge, når han ut til mange. Sjelden har man sett at til sammen tohundre ungdommer, samlet til to foredrag er så stille. Det var et levende og ærlig engasjement fra Almås, dette fanger oppmerksomheten til ungdommen. Det mange sitter tilbake med er at dette er et foredrag som en vil huske lenge. Slike foredrag er nesten den eneste måten å nå ungdommen. Almås gjør en forskjell for mange. Tusen takk for ditt viktige bidrag til ungdommen.
- Tone Hågensen

Kvalsund kommune og Kvalsund Sanitet - 2018

I Kvalsund var det både barn/unge og voksne som hadde møtt opp for å få med seg foredraget. Han var dyktig i sitt framlegg, et levende bevis på at det går fint å komme seg videre i livet bare man er åpen og ærlig, tenke positivt og har tro på det en gjør. Et fantastisk foredrag som gjorde inntrykk og la igjen til ettertanke. En fantastisk gutt Simen.
- Elna Fredriksen 

Gry Torgals - kontaktlærer for Elevrådet ved Trysil Ungdomsskole

Etter å ha lest om Simen Almås på Facebook, fikk jeg en idé om at dette foredraget ønsket jeg at alle elevene ved  Trysil Ungdomsskole skulle få høre og ta del i. Elevrådet tente veldig på ideen og vi tok kontakt med Simen.

Vi har mye om fag og kunnskapsrelaterte ting, men kanskje færre måter å gi ungdommene våre et verktøy for å kunne mestre det å være ung, og alle de utfordringene man møter på som ung i dag, og et verktøy som kan gjøre en mer forberedt på vanskelige og tunge ting man kna møte på i hverdagen- og hvordan takle utfordringer.

Foredraget var en suksess!

Elevene satt helt stille og lyttet til hvert eneste ord Simen sa. Ordene gjorde inntrykk, og for alle var dette nyttig å ta med seg videre.

Kommentarer som «Knallbra», «Supert» , «vanvittig bra» kom frem etter foredraget, og voksne som var tilstede har også gitt veldig gode tilbakemeldinger på at dette var et supert foredrag.

Dette var et supert foredrag som kan anbefales på det høyeste, med terningkast 6!

Angelika Johnsen - Enhetsleder Helse barn/ unge - Enebakk kommune

I to år på rad har Simen Almås holdt foredrag for 10. trinn her i Enebakk kommune, om sin bakgrunn som brannskadet og overlevende fra Utøya 2011.

 

10. klassingene ble dypt berørte av hans historie, og hans inspirerende og levende måte å fortelle på. Hans fokus på å møte livets utfordringer med riktig tankesett, treffer denne aldersgruppen godt.

 

Vi kunne gjerne tenke oss å bruke Simen Almås igjen, og vi gir han våre beste anbefalinger.

Lena-Maria Haugerud - Leder, LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord og Furukollen psykiatriske senter

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse med tema «…fordi livet forandrer seg…» valgte vi Simen Almås til å holde et foredrag fordi dette er noe han har erfaring med - hvordan livet kan bli snudd opp/ned på noen sekunder. Det går an å finne veien tilbake til livet igjen og hvordan man mestrer de fysiske og psykiske utfordringene. Å tørre være åpen og  be om hjelp. Det er ikke minst viktig i dagens samfunn å vise frem sin sårbarhet som gutt/mann da vi vet at terskelen er høy for de å søke hjelp.

Brita Bollum Mala - Utdanningsforbundet

Simens historie gjør sterkt inntrykk!

Han forteller åpent om ulykken, brannskadene, Utøya, negative tanker og fortvilelse, men han dveler ikke ved «tragediene». Simen fokuserer på veien ut av de destruktive tankene, hvordan han tar et aktivt valg om å snu egne tanker, og igjen finner mening og livsglede.

Simen bidrar til å sette ting i perspektiv! Vi blir virkelig minnet om hvor viktig det er å ta vare på øyeblikkene. Et imponerende og inspirerende foredrag som anbefales!

Geir Hustavnes - Leder Students' Psychology Unional

Simen har holdt foredrag 23.11.2016 ved Høgskolen i Lillehammer angående motivasjon og hvordan takle vanskelige perioder i livet. Som foredragsholder er han engasjerende, ekte og ikke minst inspirerende. Måten han bruker sine egne erfaringer til å formidle hvordan de kan relateres til din hverdag er imponerende. Med Simen får du et foredrag du sent vil glemme. Jeg gir han mine beste anbefalinger.

Arvid Nesse - Daglig leder & sosial entreprenør

“Takk for et hyggelig bekjentskap, og tusen takk for bidraget ditt under Vi Bryr Oss-besøket på Randaberg VGS. 

Foredraget om "Livsglede og motivasjon" var fantastisk bra og det varmet mange. Ditt bidrag passer veldig godt inn i et formidlingsprosjekt som Vi Bryr Oss

Når over 400 ungdommer(samt lærere) sitter stille i nesten to timer, og lytter til budskap fra modige erfaringsformidlere som bl.a deg, kan vi trygt si at vi har funnet en god nøkkel for kommunikasjon.

 

På vegne av prosjektet og teamet, er jeg stolt over at du ville bidra med ditt, til å gjøre en forskjell for andre.

Du er en god inspirator både overfor den yngre og den voksne målgruppen i prosjektet vårt. Din åpenhet, livsglede og oppriktighet gjorde inntrykk på mange denne dagen.”

Anne Beate Bakken - Daglig leder Østre Toten frivilligsentral

 

”Simen Almås har deltatt som veileder i samtalegruppe og hatt foredrag for de personene som er brukere av Frivilligsentral.

Når det gjelder hans deltagelse i samtalegruppe viser han respekt og forståelse samtidig som han gir veiledning på deltagernes utfordringer. Han viser empati, er lyttende og støttende på en god måte.

I foredragssammenheng er han tydelig i forhold til budskapet og formidler det på en åpen og ærlig måte. Innholdet i budskapet kommer frem slik at tilhørerne gis et perspektiv på eget liv og hvordan de bedre kan påvirke det.  Han gir et innblikk i sitt eget liv, og hvilket grep han har tatt, på en måte som gir refleksjon på hva de kan gjøre med sitt liv utfra egne valg. Simen klarer å skape en relasjon  til sitt publikum ved sin væremåte og hvordan han ordlegger seg.

Jeg gir han min beste anbefaling som foredragsholder og som gruppeveileder for dem som har noen utfordringer i livet sitt”.

Frank Gjelsøy - Konsultent, Personskadeforbundet LTN

” Personskadeforbundet LTN  benyttet Simen Almås som foredragsholder og motivator på et seminar vi hadde  med ColorLine til Kiel. Foredraget varte omtrent to timer.

Måten Simen bygde opp foredraget og brukte seg selv på var imponerende. Han inspirerte og engasjerte alle i salen.

Med på turen hadde vi noen hardt skadde medlemmer som hadde kommet i en negativ spiral i forhold sin utvikling etter skaden. Fordraget gjorde at flere ønsket å endre sin situasjon, og det var en sterk opplevelse for alle deltagerne. Simen var med oss under hele seminaret og hadde personlige samtaler med flere av deltagerne.

 

Vi kan på det varmeste anbefale Simen Almås som foredragsholder. Vår erfaring er at dette virker for mennesker som har møtt eller er i en vanskelig situasjon og ønsker å endre seg. ”

Anne Brit Klungland - Avdelingsleder, Ølen vidaregåande skule

Foredraget gjorde eit sterkt inntrykk på både elevar og personale. Du kom med ei sterk historie der viljen/ evnen mennesket har til å reise seg og gå vidare i livet blei fortalt oss på ein personleg måte utan at det blei sentimentalt.

 

Eit mykje motiverande og personleg foredrag. Anbefalast.

Hilde Kristoffersen - Nestleder, Rogaland Personalforum

Simen Almås delte sin livserfaring og visdom på en levende, ekte og jordnær måte. Gjennom sin historie klarte han å ta oss med på seiltur med bølgetopper og nedturer. Vi fikk kjenne på latter og tårer og vi fikk kjenne på styrken og tydeligheten i tankene han delte med oss. Simen har vært gjennom mye og han evnet å dele sin historie med oss på en måte som fikk oss til å reflektere over våre egne liv. Vi var fulle av inspirasjon ved foredragets slutt og kan anbefale Simen på det varmeste.

Please reload

bottom of page